Missie

Ondernemers in het MKB te helpen hun doelen te bereiken door positieve cashflow te genereren, kosten te beheersen en de winstgevendheid en het plezier te vergroten door het benoemen en aanpakken van huidige hindernissen.

Dit bereiken we door de richting voor uw bedrijf te bepalen en de daarvoor nodige inrichting op te zetten, en daarbij te helpen met kennis, kunde en mensen die bijdragen om de gestelde doelen te bereiken en het resultaat te borgen.

Richting

Als je niet weet naar welke haven je koerst, is geen enkele wind gunstig.

Seneca

Inrichting

Een organisatie, ongeacht hoe goed die is ontworpen, is slechts zo goed als de mensen die er in leven en werken

Dee Hock

Resultaat


Hoe mooi een strategie ook is, je moet af en toe ook naar het resultaat kijken.

Churchill