Visie ontwikkelen

Ik kan u helpen met het definieren van een uitdagend doel en de stappen die nodig zijn om het doel, samen met uw medewerkers, te bereiken. Het ontwikkelen van een visie bestaat uit twee stappen.

  • Beoordelen: Naast het verzamelen van bedrijfs - en marktgegevens en het analyseren deze informatie gaan we ingesprek met medewerkers en klanten. Zo krijgen we een goed beeld van hun ideeen, wensen en verwachtingen en maken we ze deelgenoot van het proces


  • Ontwerpen: Samen met uw management en sleutelfiguren uit uw organisatie zetten we de koers uit, definieren we de missie, kernwaarden, kerncompetenties en ons uitdagende doel