Strategie bepalen

Om het doel te bereiken is een strategie nodig. Strategie is een manier om uit te zoeken hoe je de beschikbare middelen het best in kan zetten om jet doel te bereiken. Vervolgens vervat je dat in een operantioneel plan met heldere prestatie indicatoren voor zowel de korte als lange termijn. En dan ? ... Doen.

Bouwen: Faciliteren van de opbouw van een strategisch plan om je doel te the bereiken en vertaal het naar een uitvoerbaar operationeel plan met heldere prestatieindicatoren.

Managen: Het begeleiden van de uitvoering van het operationele plan. managen van de verandering dor middel van coaching, interim management, training, of als vinger aan de pols bij de invoering van het plan