Bedrijfsvoering inrichten

Het ontwikkelen en doorvoeren van een operationeel model (Organisatie, Processen en Systemen) dat de complete bedrijfsstrategie ondersteunt.

 Organisatie en besturingsmodellen die in  lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen

 • Simpele, heldere en ondubbelzinnige verantwoordelijkheden voor een effectieve aansturing
 • Flexibele ‘lean and mean’ modelen die ruimte bieden voor snelle aanpassingen in een steeds veranderende bedrijsfsomgeving
 • Focus op de ontwikkeling van kerncompetenties
 • Het vermogen creëren om snel en efficiënt samenwerkingsverbanden aan te gaan

Bedrijfsprocessen die effectieve en efficiente bedrijfsvoering ondersteunen

 • Focus op klanten
 • Helder begrip van kern en perifere activiteiten 
  • Kern: intern ontwikkelen om strategische impact te maximaliseren
  • Perifeer: maximaal automatiseren of uitbesteden

Effectief gebruik van systemen

 • Kosten efficiëntie in de bedrijfsvoering
 • Afgewogen beslissingen kunnen maken in geval van  snelle aanpassingen aan veranderende kritische succes factoren
 • Gebruikmaken van nieuwe opkomende technologie om maximaal concurrentievoordeel te behalen