Organisatieadvies MKB

Geen twee bedrijven zijn eender. De structuur, kansen en uitdagingen van elk bedrijf zijn op één of andere manier anders. Omdat elk bedrijf anders is, is een unieke aanpak nodig wanneer een bedrijf geconfronteerd wordt met problemen of bij de bepaling van haar toekomstbestendigheid. Adviseurs zijn er om bedrijven met deze onderwerpen te helpen en geen enkel adviestraject is hetzelfde. Advisering aan het MKB vereist een andere aanpak en instelling dan bij grote ondernemingen. In MKB bedrijven zijn de lijnen korter, zijn er minder managementlagen en worden beslissingen centraal veelal door één persoon of door een klein team genomen. 

In grote lijnen ziet het totale adviesproces er als volgt uit:

Visie ontwikkelen

De toekomst van je bedrijf die maak je. Daarvoor heb je een visie nodig. Een origineel, ambitieus en brutaal beeld van die toekomst met jouw bedrijf in het centrum.


Strategie bepalen

Strategie gaat over hoe je jouw visie realiseert en het aanpassen aan een continue veranderende realiteit. Strategie bepalen is niet statisch maar een dynamisch proces.


Bedrijfsvoering inrichten

In staat zijn efficiënt en doelmatig die producten en diensten te maken en leveren waar klanten om vragen'. Dit raakt ook kwaliteit, snelheid, leverbetrouwbaarheid en innovatie. Hoe richt je jouw bedrijf in om dat te realiseren?

Prestaties verbeteren

Het is niet eenvoudig om ondernemings-doelstellingen te realiseren. De constant veranderende markt of wetgeving stelt telkens andere eisen aan de bestaande organisatie.


Bedrijfsvoering coaching

Eén op één ondersteuning op gebieden van de bedrijfsvoering die u zelf minder goed beheerst met als doel deze in de toekomst zelf te uit te voeren.

Tijdelijk management

Wanneer u het nodig vindt kunt u altijd terecht voor tijdelijke management capaciteit. Denk hierbij aan crisismanagement, verandermanagement, projectmanagement of tijdelijke vervanging.